Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Ulf Lindholm

By

2014-09-08

Gör valkompassen om Stockholms stadsbyggnadsfrågor!

2014-09-08 | By |

Tillsammans med Alessandro Ripellino Arkitekter jobbar vi på Greenhill Relations just nu med ett projekt inför söndagens val. Ett duktigt arkitektkontor har möjlighet att ta en naturlig plats i den politiska debatten i Stockholm. Tänk bara på hur omdiskuterat det har varit med höghus, Slussen, Förbifart Stockholm, förtätning, rivningshysteri med mera. Alla dessa frågor ligger nära ett arkitektkontor som inte enbart ”ritar hus” utan även har ett större stadsbyggnadsperspektiv i sin verksamhet. Och Ripellino Arkitekter har sitt eget perspektiv i de här frågorna. Så vi blev inte förvånade när de kom till oss med sin idé.

Valkompassen
Pressmeddelandet 

Projektet är en valkompass där man kan jämföra sina åsikter med företrädare för de politiska partierna i Stockholm. Kompassen bygger på en enkät med 15 centrala stadsbyggnadsfrågor till alla partier i Stadshuset samt till Fi och SD. Svaren graderades och på så sätt gick det att gruppera, klustra, partierna. Utifrån det här underlaget byggde vi en valkompass samtidigt som vi fick en intressant och överraskande bild av den politiska situationen i de här frågorna som gick att visualisera, kommentera och återge i diagram.

  • M och S är bästa vänner
    Den första slutsatsen utifrån materialet blev att det saknas skiljelinjer mellan blocken. Vår klustring visade exempelvis att Moderaterna står närmare Socialdemokraterna än sina alliansvänner i stadsbyggnadsfrågor. Jag kan tänka mig att de två största partierna genom åren har slipats mot varann i beredningar, korridorsnack och överenskommelser. De har hittat en pragmatisk syn på stadsbyggnad som förhoppningsvis leder framåt. Stockholm ska växa, folk ska ha nånstans att bo, näringslivet ska må bra, bussarna, tunnelbanan och bilarna ska rulla. Det är grundläggande gemensamma intressen som kräver ett visst mått av beslutsmässighet. En annan förklaring kan vara på individnivå, helt enkelt att de politiker som företräder de här två partierna råkar ha en samsyn i dessa frågor.
  • Politikerna har lättare att gå vidare
    Nästa tydliga slutsats blev att politikerna har lättare att gå vidare när debatten och opinonen står kvar. Ta de allra hetaste stadsbyggnads- och infrastrukturfrågorna just nu – Slussen och Förbifart Stockholm. Vår enkät visar att det finns en stor samsyn bland politikerna i att de här frågorna är överspelade. Spaden har bokstavligen satts i marken, i bägge dessa stora projekt, det är dags att gå vidare. Så tänker en yrkespolitiker som är van att kompromissa och ibland förlora i en viktig politisk fråga. Men i medierna och i debatten på sociala medier är detta frågor som i allra högsta grad lever vidare. Det verkar helt enkelt finnas ett glapp mellan opinionen och politikernas verklighet. Bristande förankringsarbete? Kanske det, men förr eller senare måste man väl sätta punkt och gå vidare.

Idag har vi följt hur Ripellinos valkompass fått eget liv på Twitter. Kul att se hur politiker och mediefolk har kommenterat resultatet och samtidigt uppmärksammat Alessandro Ripellino Arkitekter som avsändare. Betryggande tanke att detta givetvis förstärker bilden av Alessandro och hans kollegor som ett gäng arkitekter som inte enbart ”ritar hus” utan även har kompetens att se ett sammanhang, uttrycka sitt genuina samhällsengagemang och ta ansvar för helheten. Samtidigt har det gett Alessandro en plattform att ge sin egen syn på stadsbyggnad och arkitektur. Det är kul att jobba med PR.