Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Matti Palm

By

2008-04-23

Science 2.0 – läskigt men kul

2008-04-23 | By |

Forskarvärldens tankar om öppenhet och att dela kunskap ligger till grund för mycket av tankarna bakom Web 2.0, med bloggar, wikier och liknande. Det har också länge funnits en idé om att forskarvärlden, i och med att det är så mycket enklare att publicera material på Internet, borde bryta upp med de gamla peer review-traditionerna och kanske helt enkelt berätta vad de håller på med för snabbare återkoppling.

Men skepsisen finns kvar, skriver Scientific American i sitt senaste nummer.

Och om man har insyn i forskarvärlden förstår man problemen. Det blir en ond cirkel.  Så länge man är beroende av att publicera papers i tillräckligt fina tidskrifter får man inte knysta ett ord om vad man kommit fram till i förväg. Dels kan naturligtvis någon annan sno ens idéer och hinna före, och dels kräver alltid tidskrifter att materialet inte publicerats någon annanstans i förväg. Och för att få pengar behövs publiceringar i stora viktiga tidskrifter.

Trots detta verkar många forskare vara lockade av möjligheterna att ökad öppenhet och kommunikation faktiskt leder till bättre forskning. Ett positivt exempel är Open Wetware, en wiki där forskare kan dela sin labbanteckningar.