Image Image Image Image Image Image Image Image Image

En internpodd som engagerar

När Anticimex såg över sin internkommunikation valde de att lägga ner den gamla interntidningen och startade en internpodd tillsammans med Greenhill Relations. De flesta medarbetare kör mycket bil, vilket ger goda tillfällen för lyssning. Kackel-lackan har fått mycket hög lyssning bland medarbetarna.

Anticimex har kontor spridda över hela landet, vilket försvårar arbetet att skapa en vi-känsla och att sprida best practice. Här har Kackel-lackan visat sig fylla en viktig lucka. Podden är inkluderande, med många röster.

Genom att göra Kackel-lackan tillgänglig publikt fyller den samtidigt en viktig HR-funktion.