Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Valkompass om stadsbyggnad

En kampanj som nominerats i PR-branschens prestigefyllda tävling Spinn. Med närmare 4000 genomförda kompasser, uppmärksamhet i branschpress och över 400 delningar på Facebook skapade vår valkompass om stadsbyggnadsfrågor i Stockholm engagemang och stor uppmärksamhet i en snäv och betydelsefull målgrupp för nystartade Alessandro Ripellino Arkitekter.

Alltfrån branschorganisationen Sveriges Arkitekter, chefredaktörer, flera museer, till politikerna själva på Twitter och de viktigaste Facebook-grupperna om stadsbyggnad. Ingen i branschen kunde missa att nystartade Alessandro Ripellino Arkitekter var att räkna med.