Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Uppdrag Granskning

Matti Palm

By

2015-04-22

Gäller inte källskyddet taffliga PR-konsulter?

2015-04-22 | By |

Det är i de tveksamma fallen som tryckfriheten och yttrandefriheten ofta sätts på prov. Ett exempel är när Resumé i fredags avslöjade personen bakom ett mail som de fått. Det var en PR-konsult på Prime som kontaktade Resumé för att få tidningen att smutskasta SVT på grund av att deras kund, mediehuset Stampen, hade kritiserats i Uppdrag Granskning. Röjde Resumé en källa när man avslöjade mailet? 

Missförstå mig inte, Primes försök att smutskasta SVT är både missriktat och taffligt. Smutskastningen gällde inte att bemöta påståenden i Uppdrag Granskning. I stället handlade det om allmän kritik mot SVT. Det hjälper knappast deras kund Stampen att ta sig igenom den kommunikationskris som de hamnat i efter Uppdrag Granskning. Sammanfattningsvis en svag PR-strategi, alltså.

Att PR-konsultens identitet har röjts, åtminstone på sin arbetsplats, är väl självklart. Det är också självklart att han inte borde vilja bli avslöjad. När nu Stampen har sagt upp det fleråriga samarbetet med Prime på grund av det inträffade ligger det också nära till hands att tänka sig att PR-konsulten har lidit skada.

Var då Prime-konsultens mail till Resumé det som man i tryckfrihetsförorningen menar ska skyddas av anonymitet för uppgiftslämnaren? Jag misstänker att det är här Resumé har resonerat sig fram till att det är OK att avslöja konsulten. Att konsulten inte kommit med något tips eller en uppgift som är hemlig gör att den inte är en ”källa” för Resumé (förutom att avslöja att Stampen är en Prime-kund). Jag är inte någon jurist men är inte Tryckfrihetsförordningens första paragraf ganska brett formulerad i definitionen?

”Det skall ock stå envar fritt att, i alla de fall då ej annat är i denna förordning föreskrivet, meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst för offentliggörande i tryckt skrift.”

Som vanligt lär väl PR-branschens egna organisationer knappast rycka ut till försvar för att PR-konsulter borde ha samma rätt till anonymitet vid mediekontakter som andra. Kanske för att det är svårt att försvara Primes metoder här. Själv anser jag att det inte borde vara så svårt att hålla till och med tre saker i huvudet samtidigt: Det var en dålig idé av Stampen att anlita Prime för en smutskastningskampanj (om de nu gjorde det). Det var en dålig strategi av Prime att försöka få Resumé att allmänt smutskasta SVT. Det var fel av Resumé att röja Primekonsulten.

I PR-häxan och avsnittet ”Vem försvarar en PR-konsult?” diskuterar vi mer om just branschens dåliga försvar av sin egen verksamhet.

Ser att jag skrev om källskydd för PR-konsulter redan 2008 här i bloggen. Då i relation till bloggare.